Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Dette er STAFO

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca 2 400 medlemmer i 22 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlige, offentlige eide og private virksomheter.

STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har rådgivere og advokater som er eksperter på forhandling og arbeidsrett. Vi har et stort konfliktfond til støtte for medlemmer i konflikt.

STAFO utdanner tillitsvalgte gjennom, kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.

STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.

25.08.2017: STAFO MED NY APP OG TILLITSVALGTHÅNDBOK

STAFO har fått utviklet en tillitsvalgthåndbok som er tilpasset APP formatet til Compendia. Via nettsiden vår trykker man fanen ”For medlemmer” og deretter ”Medlemssiden”. Logg så inn. Til venstre i menyen finner man informasjon om Compendia APP og tillitsvalgthåndboka – av veiledningen (Android og iPhone/iPad) fremkommer det hvordan man logger på APP første gang. Dette er et veldig nyttig verktøy, både for tillitsvalgte og medlemmer, som man nå kan ha lett tilgjengelig ”i lomma”, via mobiltlf. NB. I tillitsvalgthåndboka er det faner øverst for å velge Compendia Personal og Stat. Man finner også linker til ”Ny Compendia Personal og Stat” – disse linkene er foreløpig ”Betaversjoner”, så vi anbefaler å bruke den ordinære utgaven. Lykke til!

16.08.2017: Thon hotell forbundsavtale

Logg inn direkte på Thon hotellavtalen med ny link

Følg oss på
Facebook og Twitter

Annonse

Klikk her for å lese annonsen

Annonse

Klikk her for å lese annonsen