På YS-forsiden

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Dette er STAFO

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca 2 400 medlemmer i 20 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlige, offentlige eide og private virksomheter.

STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har rådgivere og advokater som er eksperter på forhandling og arbeidsrett. Vi har et stort konfliktfond til støtte for medlemmer i konflikt.

STAFO utdanner tillitsvalgte gjennom, kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.

STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.

14.11.2016: Ny medlemsorganisasjon i STAFO

"STAFO - DMF: Torsdag 10. november 2016 behandlet STAFOs sentralstyre søknad fra STAFO Direktoratet for mineralforvaltning (forkortet STAFO - DMF) om opptak som medlemsorganisasjon i STAFO. Sentralstyret vedtok enstemmig å ta opp STAFO - DMF som medlemsorganisasjon. Etter dette siste opptaket består STAFO av 21 medlemsorganisasjoner. STAFO - DMF har sitt utspring fra flere tidligere direkte medlemmer av STAFO. Det er Anne Marit Kvernrød, rådgiver i Direktoratet for mineralforvaltning, som leder STAFO - DMF. Vi ønsker dem lykke til og gratulere med ny egen fagforening - noe som klart er i tråd med det som er intensjonen for medlemstilknytning til STAFO."

03.11.2016: YS ARBEIDSLIVSBAROMETER 2016

For åttende gang presenterer vi resultater fra YS Arbeidslivsbarometer. Siden 2009 har undersøkelsen utviklet seg til å bli et av de viktigste referanseverkene i norsk arbeidsliv.

20.10.2016: Litt om pensjon

Her kommer YS Stats pensjonsbrosjyre i pdf-format

Følg oss på
Facebook og Twitter

Sertifisert som Miljøfyrtårn

Les mer om hva vi forplikter oss til her. Les mer om hva vi forplikter oss til her.

Annonse

Klikk her for å lese annonsen

Annonse

Klikk her for å lese annonsen