Medlemsfordeler

Klikk her for å lese annonsen

Dette er STAFO

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca 2 400 medlemmer i 22 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlige, offentlige eide og private virksomheter.

STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vi har rådgivere og advokater som er eksperter på forhandling og arbeidsrett. Vi har et stort konfliktfond til støtte for medlemmer i konflikt.

STAFO utdanner tillitsvalgte gjennom, kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.

STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.

06.04.2017: Spekter og YS Spekter: Enighet i de innledende forhandlingene

Tirsdag kom YS Spekter og Spekter til enighet i de innledende forhandlingene. – Vi er fornøyd med resultatet så langt. Dette tilsvarer det partene ble enige om i frontfaget, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

27.03.2017: STAFO Etatsforeningen - ny medlemsorganisasjon i STAFO

STAFO Etatsforeningen - ny medlemsorganisasjon i STAFO Den 21. mars 2017 ble STAFO Etatsforeningen tatt opp som ny medlemsorganisasjon i STAFO. STAFO Etatsforeningen er en nystartet forening som organiserer personell innen deler av forsvarssektoren.

07.03.2017: STAFOs servicekontor flytter

STAFOs servicekontor flytter: Mandag 20. mars 2017 flytter STAFOs servicekontor fra Lakkegt. 3 til Lakkegt. 23 (YS bygget). Etter at bygget i Lakkegt. 3 ble solgt, inngikk STAFO en leieavtale med YS forbundet Parat og servicekontoret vil derfor fra denne dato være samlokalisert med dem, i 2. etg. i YS bygget.

Følg oss på
Facebook og Twitter

Annonse

Klikk her for å lese annonsen

Annonse

Klikk her for å lese annonsen