Gjensidige blir Vipps-bank

Gjensidige Bank har inngått partnerskapsavtale med Vipps, og vil distribuere Vipps-løsninger til sine kunder. Gjensidige tilbyr allerede kundene å betale forsikringer med Vipps.

Gjensidige Bank er blant Norges raskest voksende banker, og henvender seg primært til personkunder gjennom digitale flater.-Vi satser mye på å tilby kundene gode opplevelser basert på brukervennlige løsninger på mobil og pc. Vipps er en veldig naturlig del av et slikt tilbud, sier Krister G. Aanesen, som nylig tiltrådte som administrerende direktør i Gjensidige Bank. 

-Vi er veldig glad for at Gjensidige nå blir med på den felles Vipps-satsingen, og vi tror selskapet har mye å bidra med i samarbeidet fremover. Gjensidige er et selskap som til stadighet har utfordret konkurrentene på produktinnovasjon og digitale løsninger. Med Vipps i verktøykassen følger vi oss trygge på at Gjensidige-kundene kan forvente seg enda flere forenklinger på for eksempel betaling og innlogging, sier Vipps-sjef Rune Garborg. Tilbyr allerede Vipps-fakturaGjensidige er Norges største forsikringsselskap, og tilbyr allerede kundene sine å betale forsikringer med Vipps. Kunder som velger å motta regninger i Vipps kan betale årspremien med noen få sveip på telefonen, uten å taste KID-nummer. De får også påminnelser som tekstmelding på telefonen, for å unngå purregebyr.

- Gammeldags papirfaktura er dyrt, tungvint og unødvendig. Vipps faktura er raskere, enklere og vi har en klar ambisjon om å få slutt på papirfaktura i løpet av noen år. I verdens mest digitaliserte land er det oppsiktsvekkende at papirfakturaen fremdeles er i bruk, og det er et særnorsk fenomen at papirfaktura har så stor utbredelse.  Det er på høy tid at noen «disrupter» denne praksisen, og det tenker vi å gjøre noe med, sier han.

-Vi gleder oss til å være med på å utvikle Vipps videre som den foretrukne betalingsløsningen på stadig flere områder, sier Krister G. Aanesen. 

Fakta om Vipps:

  • Har rundt 2,7 millioner brukere i Norge
  • Vipps har totalt mellom 300 -350 000 transaksjoner daglig på normaldager.
  • Gjennomsnittlige overføringer på vennebetaling ligger på rundt 500 kr.
  • 49 000 bedrifter (52%), lag og foreninger (33%) og andre aktører (14%) bruker Vipps.
  • Gjennomsnittlige kjøp med Vipps ligger på rundt 200 kr.
  • Vipps er i dag et eget selskap og har nå flyttet til egne lokaler sentralt i Oslo.
  • Vipps jobber for fullt med å bygge opp en egen organisasjon og videreutvikle tjenestene i Vipps, både når det gjelder butikkbetaling og nettbetaling.
  • Vipps annonserte nylig planene om å slå seg sammen med BankAxept og BankID

 https://www.gjensidige.no/privat/bank/vipps

Last ned vedlegg