Skrove Falch blir ny sjeføkonom i YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har ansatt Nina Skrove Falch som ny sjeføkonom.

– Jeg er veldig fornøyd med få Nina på laget. Hun har en tung og interessant bakgrunn, og god innsikt i arbeidslivet. Nina kommer til å bli en viktig bidragsyter i den faglige utviklingen internt i YS, og på viktige områder i trepartssamarbeidet, sier 1. nestleder i YS og fungerende administrasjonssjef, Hans-Erik Skjæggerud.

Nina Skrove Falch har en doktorgrad i Samfunnsøkonomi fra Universitetet fra Oslo. Hun kommer til YS fra stillingen som analysesjef i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Før det har hun jobbet med arbeidsmarkedsspørsmål ved Frischsenteret og Oslo Economics.

– Jeg er veldig glad for muligheten til å bli sjeføkonom i YS. Arbeidsmarkedet er i endring, og det er et privilegium å få være med på det viktige arbeidet YS gjør for medlemmene sine i denne prosessen. Jeg ser veldig fram til å bli kjent med forbundene og resten av YS-sekretariatet, og gleder meg til å utveksle kunnskap og synspunkter innad i organisasjonen og i trepartssamarbeidet for øvrig, sier Nina Skrove Falch.

Hun starter i stillingen 1. mai.

Last ned vedlegg