Lønn og tariff

Lokale lønnsforhandlinger

Lønn og tariff

Lokale lønnsforhandlinger.

I tariffoppgjøret 2018 ble det i alle sektorer avtalt gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Hvilket betyr at STAFOs medlemmer hadde utsikter til å få noe mer enn generelle tillegg/avtalte tillegg som ble gitt i de sentrale oppgjørene.

Så langt har de tilbakemeldinger vi har fått fra STAFOs medlemsorganisasjoner medført at mange medlemmer har fått lønnsøkning i lokale forhandlinger. Det tar vi som et tegn på at lokale tillitsvalgte har gjort en god jobb, og medlemmene ser nytten og verdien av å være organisert i STAFO. Selv om det også er medlemmer som ikke fikk gjennomslag for sine krav, betyr ikke det at de tillitsvalgte ikke har gjort en god nok jobb. Forhandlinger er å gi og ta, og det er mange som kjemper om de samme pengene.

Last ned vedlegg