Ny bilbonusmodell i Gjensidige

Mandag 19. mars lanserte Gjensidige ny bonusmodell for bilforsikring.

 

I korte trekk fører forbedringene til at bonusordningen i Gjensidige er:

  • Markedets raskeste bonusopptjening - Hos Gjensidige     bruker du opptil 4 år mindre enn hos konkurrenter fra startbonus til du     når toppbonusen på 75 prosent
  • Kun maks. 10% bonustap ved skade
  • De fleste kundene får ikke bonustap

 

Hovedtrekk i den nye bilbonus-ordningen:

  • Startbonus på 40 %
  • Maksimalt 10% bonustap ved skade på bilen, uansett     antallet skader
  • Vi endrer fra 5 til 3 opptjeningsår på 70% og 75% bonus
  • 0% bonus blir laveste bonus
  • Vi beholder muligheten for å velge 80% toppbonus
  • 60% startbonus for alle kunder som har gjennomført     Gjensidiges mengdetreningsprogram - uansett alder (dagens sikkerhetstiltak     Privat øvelseskjøring)
Last ned vedlegg