Ny pensjonsmodell: Overveldende ja fra YS

Et overveldende flertall av de som deltok i uravstemningen i YS sa ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Også uravstemningene i LO og Unio viser ja til ny tjenestepensjon.

http://ys.no/nyheter/lonn-og-tariff/ny-pensjonsmodell-overveldende-ja-fra-ys/

Last ned vedlegg