Bli medlem

STAFO er oppbygd slik at medlemmene er organisert i STAFOs medlemsorganisasjoner. Utgangspunktet er derfor at man skal melde seg inn i en av disse organisasjonene.

Hvis det ikke finnes en STAFO medlemsorganisasjon på din arbeidsplass, har du mulighet til å være med på å etablere en. Forutsetningen er at du kjenner minst to kollegaer som også ønsker å danne en organisasjon i STAFO. Ønsker du veiledning om slik etablering, tar du kontakt på post@stafo.no.

Unntaksvis er det også muligheter for direktemedlemsskap i STAFO. Ønsker du opplysninger om slikt medlemskap tar du også kontakt på post@stafo.no.
Gå til medlemsorganisasjoner →
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?