Pensjonistmedlemskap

Mulighetene du har for å fortsette medlemskapet i STAFO når du blir pensjonist:

Det er to mulige måter å fortsette medlemskapet i STAFO på når man blir pensjonist, og disse er følgende:

1) Egen medlemsorganisasjon kan ha ordning for sine pensjonister, og melder derved endring i status videre til STAFO

2) Man kan melde seg inn i STAFOs Pensjonistforening

Dersom din medlemsorganisasjon ikke tilbyr pensjonistmedlemskap, ta kontakt med STAFO slik at vi kan hjelpe deg med medlemskap i STAFOs pensjonistforening. 

Dette får du som pensjonistmedlem:

Som pensjonistmedlem i STAFO eller en av STAFOs medlemsorganisasjoner, beholder du alle dine medlemsfordeler. Så vel STAFOs medlemsfordeler, som fordelene som er felles for alle YS-forbund. De nærmere bestemte medlemsfordelene kan du lese mer om her

Melder du deg inn i STAFOs Pensjonistforening vil du også få tilbud om deltakelse i forskjellige aktiviteter, seminarer og kurs. Disse tilbudene vil for øvrig også ofte være subsidierte.  

Kontakt oss →
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?