Pensjonistmedlemskap

Mulighetene du har for å fortsette medlemskapet i STAFO når du blir pensjonist:

Det er tre mulige måter å fortsette medlemskapet i STAFO på når man blir pensjonist:

1) Egen medlemsorganisasjon kan ha ordning for sine pensjonister, og melder endring i status til pensjonist videre til STAFO.

2) Man kan melde seg inn i STAFOs Pensjonistforening.

3) Dobbelt pensjonistmedlemskap. Om din medlemsorganisasjon tilbyr pensjonistmedlemskap og du velger dette, så kan du også velge å melde deg inn i STAFOs Pensjonistforening - du betaler uansett da kun kontingent til din opprinnelige medlemsorganisasjon.

Dersom din medlemsorganisasjon ikke tilbyr pensjonistmedlemskap, ta kontakt med STAFO slik at vi kan hjelpe deg med medlemskap i STAFOs Pensjonistforening. 

Dette får du som pensjonistmedlem:

Som pensjonistmedlem i STAFO eller en av STAFOs medlemsorganisasjoner, beholder du alle dine medlemsfordeler. Så vel STAFOs medlemsfordeler, som fordelene som er felles for alle YS-forbund. De nærmere bestemte medlemsfordelene kan du lese mer om her

Melder du deg inn i STAFOs Pensjonistforening vil du også få tilbud om deltakelse i forskjellige aktiviteter, seminarer og kurs. Disse tilbudene vil for øvrig også ofte være subsidierte. STAFOs Pensjonistforening v/ leder Roar Sand kan kontaktes direkte enten via mob: 916 62 779 eller e-post: roarsand50@hotmail.com

Kontakt oss →
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?