Skjema for reiseregning

Skjema for reiseregning når STAFO skal dekke reiseutgiftene.

Skjemaet har automatiske utregninger i henhold til gjeldende regelverk. 

Ferdig utfylt skjema sendes sammen med aktuelle bilag til:

STAFO
Postboks 9038 Grønland
0133 Oslo

OBS:  Etter nye regler holder det å scanne og sende inn både selve skjemaet og vedleggene elektronisk til post@stafo.no - men husk å underskrive skjemaet før scanning. 

Last ned skjema →