Skjema for reiseregning

Skjema for reiseregning når STAFO skal dekke reiseutgiftene.

Skjema har automatiske utregninger i henhold til YS Stats reiseregulativ (som STAFO til en hver tid følger).

Merk at ved utgifter til kost kan man alternativt til satser brukt i skjema reise på regning etter følgende satser:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr. 780,-
  • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr. 307,-
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr. 570,-
  • For reiser som varer ut over hele døgn dekkes kost etter b) eller c).

Ferdig utfylt skjema sendes sammen med aktuelle bilag til:

STAFO
Postboks 9038 Grønland
0133 Oslo

OBS:  Etter nye regler holder det å scanne og sende inn både selve skjemaet og vedleggene elektronisk til post@stafo.no - men husk å underskrive skjemaet før scanning. 

Last ned skjema →