Skjema for reiseregning

Skjema for reiseregning når STAFO skal dekke reiseutgiftene.

Skjema har automatiske utregninger i henhold til YS Stats reiseregulativ (som STAFO til en hver tid følger). For at samme skjema skal kunne brukes til reiser både med og uten passasjerer må ev. passasjertillegg fylles inn manuelt. Bruk da de to kolonnene som er oppgitt "ant. personer" og "utlegg KR". "Sum utgifter" vil fremkomme automatisk.

Navn på ev. passasjerer noteres i kolonne for "andre utgifter i følge bilag".

Ved utskrift velg "smal marg" for å unngå deling av skjema.

Ferdig utfylt skjema sendes sammen med aktuelle bilag til:

STAFO
Postboks 9038 Grønland
0133 Oslo

OBS:  Etter nye regler holder det å scanne og sende inn både selve skjemaet og vedleggene elektronisk til post@stafo.no - men husk å underskrive skjemaet før scanning. 

Last ned skjema →