Medlemsfordeler

Bistand i arbeidsforhold

STAFOs rådgivere bistår deg i spørsmål tilknyttet ditt arbeidsforhold.

Bistand privatrettslig rådgivning

Medlemmers spørsmål rundt ev. bistand til privatrettslig rådgivning kan rettes til advokat Ramborg Elvebakk på e-post: re@hjort.no eller dersom det er nødvendig å ta kontakt pr. telefon kan man henvende seg til Ramborg Elvebakk sin sekretær, Bodil E. Teig på telefon 22 47 18 00, eventuelt e-post:bte@hjort.no.

Compendia

Som STAFO medlem får du tilgang til verktøyet Compendia. Compendia er et brukervennlig elektronisk oppslagsverk tilpasset så vel ledere, ansatte som tillitsvalgte i bedrifter, statlig virksomheter og fagforeninger. Her får du svar på de fleste spørsmål vedrørende rettigheter og plikter i forbindelse med ditt arbeidsforhold. Det kreves passord for å kunne benytte seg av verktøyet, og dette får du ved å sende en e-post til post@stafo.no

Utdanningsstipend

En gang i året tildeles stipend fra utdanningsfondet. Søknadsfrist er 1. april.

Fordeler som er felles for alle forbundene i YS  

Som medlem av STAFO som er tilknyttet YS får du en rekke medlemsfordeler. Disse kan du lese om på YS' egne side om medlemsfordeler. Det er blant annet inngått avtaler med Gjensidige Bank og Forsikring, Nordic Choice HotelsThon HotellTelenorGudbransdalen Energi og Avis Bilutleie

mer om utdanningsstipend→Kontakt oss →