Kommune

Nedenfor finner du gjeldende avtaler i KS-området.

KS HOVEDTARIFFAVTALEN →KS HOVEDAVTALEN →YS kommune →