Dette er stafo

STAFO er en partipolitisk
uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS) som organiserer ca. 2 000 medlemmer i 21 selvstendige
medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlig, offentlige eide og
private virksomheter.

 

STAFO tilbyr medlemmene råd
og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vårt servicekontor har egne
rådgivere og vi har avtale med advokatfirma Hjort DA som er eksperter på forhandling
og arbeidsrett. Vi har et stort konfliktfond til støtte for medlemmer i
arbeidsrettslig konflikt.

 

STAFO utdanner tillitsvalgte
gjennom kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med
arbeidshverdagens utfordringer.

 

STAFO engasjerer seg på
medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og
hverdagsliv.
Kontakt oss →Etiske retningslinjerSjekkliste trakassering