Dette er stafo


STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca. 2 000 medlemmer i 21 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlig, offentlige eide og private virksomheter.


STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vårt servicekontor har ansatt egen spesialrådgiver. Vi har også en avtale med Parats advokater og videre samarbeider vi ved behov med advokatfirmaet Hjort DA. Både Parat og Hjort har advokater som er eksperter på forhandlinger og arbeidsrett.


STAFO utdanner tillitsvalgte gjennom kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.


STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.
Kontakt oss →Etiske retningslinjerSjekkliste trakassering
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?