Dette er stafo


STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca. 2 000 medlemmer i 21 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlig, offentlige eide og private virksomheter.


STAFO tilbyr medlemmene råd og støtte i arbeidsrelaterte problemstillinger. Vårt servicekontor har egne rådgivere og vi har en avtale med Parats advokater og advokatfirmaet Hjort DA som begge er eksperter på forhandlinger og arbeidsrett


STAFO utdanner tillitsvalgte gjennom kurs og annen opplæring som gjør dem kunnskapsrike og trygge i møte med arbeidshverdagens utfordringer.


STAFO engasjerer seg på medlemmenes vegne i politiske saker som er av betydning for arbeids- og hverdagsliv.
Kontakt oss →Etiske retningslinjerSjekkliste trakassering