En politisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som organiserer ca. 2 200 medlemmer i 22 selvstendige medlemsorganisasjoner. Disse organiserer i offentlige, offentlige eide og private virksomheter.
Les om medlemskap i stafo →Last ned stafonytt →