Medlemskontingent

De enkelte medlemsorganisasjoner bestemmer selv hvilken kontingent de skal kreve av sine medlemmer. Med basis i en grunnkontingent på kroner 3 231,- pr. år (2024 nivå), samt kroner 180,- (2024 nivå) til sikringsfondet, betales kontingent inn til STAFO etter følgende skala:

1. Medlemsorganisasjon med inntil 600 medlemmer: Hel kontingent for hvert medlem

2. Medlemsorganisasjon med over 600 medlemmer: Hel kontingent for hvert medlem inntil 600 og 75 % for hvert medlem over 600

3. Medlemmer i deltidsstilling: I stillingsprosent fra 51 til 99 % betales full kontingent, og i stillingsprosent fra 1 til 50 % betales halv kontingent

4. Medlemmer som er trygdede, permitterte, går på arbeidsavklaringspenger (AAP) og lignende: 25% av full kontingent

5. Medlemmer som studerer, er lærlinger eller aspiranter: 10 % av full kontingent

6. Medlemmer i permisjon: Ved full permisjon uten lønn betales 10 % av full kontingent, og ved delvis permisjon uten lønn vurderes man etter reglene for deltidsansatte

7. Direktemedlemmer: 2 1/2 ganger hel kontingent

8. Pensjonister betaler 7,5 % av full kontingent

Kontakt oss →
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?