Ansatte i stafo

Under finner du informasjon om ansatte i STAFO.

Erlend Aasbø

Forbundsleder
911 12 373
erlend@stafo.no
Erlend er politisk- og administrativ leder av STAFO. Han har vært leder siden 1. desember 2015. Erlend har permisjon fra sin stilling som rådgiver ved tilsynsseksjonen hos Statens vegvesen. Han sitter i YS´ hovedstyre og i sektorstyret til YS Stat. I tillegg har Erlend også ansvaret for medlemsregisteret, nettsiden og kontingent.

Are Sand

Spesialrådgiver
926 12 724
are@stafo.no
Are er spesialrådgiver i STAFO. Han har vært ansatt siden 2001. Are gir råd og bistår tillitsvalgte og medlemmer i alle våre medlemsorganisasjoner. Denne bistanden gis innenfor alle overenskomstområder. Videre har Are ansvaret for STAFOs kurs- og opplæringsprogram. Han har også hovedansvaret for sektorene stat, kommune, privat og spekter. I tillegg er Are STAFOs personvernombud.
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?