Ansatte i stafo

Under finner du informasjon om ansatte i STAFO.

Paul Pedersen

Seniorrådgiver
916 20 947
paul@stafo.no
Paul er seniorrådgiver i STAFO, ansatt siden 2000. Paul gir råd og bistår medlemmer innenfor alle overenskomstområder, og har hovedansvaret for overenskomstområdene stat og kommune.

Kristin Gjøen Larsen

Regnskaps- og lønnsansvarlig
913 22 764
kristin@stafo.no
Kristin har vært ansatt som regnskaps- og lønnsansvarlig i STAFO siden 2006. Hun utfører også regnskap for noen av våre medlemsorganisasjoner og gir råd om regnskapsførsel til medlemsorganisasjonene.

Are Sand

Spesialrådgiver
926 12 724
are@stafo.no
Are er spesialrådgiver i STAFO. Han har vært ansatt siden 2001. Are gir råd og bistår medlemmer innenfor alle overenskomstområder. Are har hovedansvaret for privat sektor og spekter sektoren. Are har også det redaksjonelle ansvaret for STAFOs nettside