Privat

STAFO har ikke direkte avtaler med NHO. Vi ivaretar våre medlemmers interesser i denne
sektoren gjennom en samarbeidsavtale inngått med YS-forbundet Negotia. I det
private området har vi imidlertid direkte avtale med Virke/HUK.
YS Privat →
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?