Arbeidsrett

STAFO oppnådde et godt resultat i sak om urettmessig avskjed

Arbeidsrett

STAFO oppnådde et godt resultat i sak om Urettmessig avskjed.

Det skjer fra tid til annen at arbeidsgiver velger å si opp eller gå til avskjed av en arbeidstaker fordi de er misfornøyd med arbeidstaker. Slike saker havner fort hos rådgiverne i STAFO, som foretar en vurdering av om oppsigelsen er saklig/avskjeden rettmessig. Rådgiverne sjekker også om oppsigelsen/avskjeden fyller de krav som arbeidsmiljøloven eller eventuelt lov om statens ansatte oppstiller. Noen ganger velger vi å sende saken til advokat i advokatfirma Hjort DA for å få deres vurdering eller at de tar saken videre.

I sak hvor vi mente arbeidstaker (STAFO medlem) ble urettmessig avskjediget, ble advokat koblet inn i saken. Partene forhandlet en stund. Da arbeidsgiver ikke aksepterte arbeidstakers siste forlikstilbud, ble det derfor bestemt å ta ut søksmål, og arbeidsgiver ble varslet om dette. Etter at det var varslet om søksmål, kom arbeidsgiver tilbake og aksepterte de kravene arbeidstaker satt for et forlik. Resultatet ble at medlemmet fikk en god sluttpakke bestående av etterlønn og oppreisningserstatning for den tort og svie som arbeidsgivers urettmessige avskjed hadde påført arbeidstakeren. Arbeidstakeren er i dag glad for å være organisert i STAFO.

Last ned vedlegg
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?