Kurs- og reiseutgifter

Kurs- og reiseutgifter i forbindelse med deltakelse på STAFOs kurs

Påmelding til STAFOs kurs er bindende. Hvorvidt  det er medlemsorganisasjonene selv eller STAFO som dekker kurs- og reiseutgiftene avhenger av medlemsorganisasjonens medlemsmasse. I de tilfeller hvor STAFO dekker kurs- og reiseutgifter skal reisen foretas på rimligste måte. Og det vil i alle tilfeller også foretas en helhetsvurdering av kostnadene kontra tidsforbruk.

Kursavgifter

For medlemmer fra medlemsorganisasjoner med under 100 yrkesaktive medlemmer i overenskomstområdene stat og Spekter, dekker STAFO kursavgiften. 

For medlemmer fra medlemsorganisasjoner med over 100 yrkesaktive medlemmer i overenskomstområdene stat og Spekter, dekker egen meldemsorganisasjon kursavgiften.

For medlemmer fra medlemsorganisasjoner i overenskomstområdet privat sektor, dekker STAFO kursavgiften. 

Reiseutgifter 

For medlemmer fra medlemsorganisasjoner med over 100 yrkesaktive medlemmer dekker egen medlemsorganisasjon reiseutgiftene.

For medlemmer fra medlemsorganisasjoner med under 100 yrkesaktive medlemmer dekker STAFO reiseutgiftene etter følgende regler:

Transport

Ved flyreiser med SAS skal YS kode (YSF 1900) oppgis ved bestilling.

Når mulig skal billetten bestilles over internett.

Kopi av elektronisk billett eller annen billett skal vedlegges reiseregningen.

Bilgodtgjørelse

Bruk av privatbil må på forhånd godkjennes av STAFO dersom det finnes reelle kollektive alternativer. 

Bruk av privatbil godgjøres etter statens satser, med den del som ikke er skattepliktig.

Overnatting

Bestilling av hotell foretas av Servicekontoret, med mindre annet er avtalt.

STAFO betaler normalt direkte til hotellet, alternativt dekkes utgiften etter bilag.

Diettgodtgjørelse 

Tillitsvalgte og medlemmer som har hatt utlegg til mat får utlegget refundert etter regning. Man fører opp den faktiske kostnaden til mat på reiseregningen og legger ved kvittering på utlegget.

Andre utgifter enn ovenfornevnte dekkes ikke av STAFO.

Vi har mottatt din melding. Du hører fra oss snart.
Noe gikk galt... Vennligst prøv igjen.