Husbankens Funksjonærforening (HFF)

Husbankens funksjonærforening (HFF) er en landsdekkende fagforening tilsluttet STAFO/YS, hvor ansatte i Husbanken kan bli medlem uansett lønnstrinn eller utdannelse, fast eller midlertidig ansatt. Medlemmer som har permisjon og pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap. Vi er i dag ca. 55 medlemmer.

Partipolitisk uavhengighet er et grunnleggende prinsipp for vår organisasjon. Vi jobber for å ha en rasjonell- og effektiv organisasjon, lav kontingent og gode forsikringsordninger for våre medlemmer.

Gå til nettside/Facebook →

Thor Haslestad

thor.haslestad@husbanken.no
+47 916 75 751
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?