Meteorologiske Tjenestemenns Landsforening (MTL)

Leder:             Rune Skoglund

Nestleder:        Andreas Rusten Hansen

Kasserer:         Linda Kleppe

Sekretær:        Kjetil Bjerk

Styremedlem:  Bente Wahl

Gå til nettside/Facebook →

Rune Skoglund

rune.skoglund@met.no
98861858
MTL DNMI Postboks 43, Blindern 0313 OSLO