Raufoss Funksjonærforening STAFO (RFF STAFO)

RFF STAFO ble stiftet 01.10.1918 og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) gjennom STAFO.

Foreningen har som formål å ivareta og fremme medlemmenes rettigheter, økonomiske og faglige interesser. 

Vi har medlemmer fra mange bedrifter innen Raufoss Industripark.

Medlemmer som har permisjon og pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap. 

Partipolitisk uavhengighet er et grunnleggende prinsipp for oss, og vi jobber for å ha en rasjonell og effektiv organisasjon, lav kontingent og gode forsikringsordninger for våre medlemmer.

Gå til nettside/Facebook →

Erik Høgberget

erik.hogberget@nammo.no
+47 412 09 498
Raufoss Funksjonærforening v/ Kirsti Olsen Bratli Nammo Raufoss AS Postboks 162, 2831 RAUFOSS
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?