Riksrevisjonens Tjenestemannslag (RTL)

Riksrevisjonens Tjenestemannslag (RTL) er en forening for ansatte i Riksrevisjonen

Riksrevisjonens Tjenestemannslag (RTL) ble stiftet i 1938 og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) gjennom STAFO.

Laget har som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser. 

Vi er i dag ca. 200 medlemmer.

Medlemmer som har permisjon og pensjonister kan opprettholde sitt medlemsskap. 

Partipolitisk uavhengighet er et grunnleggende prinsipp for oss og vi jobber for å ha en rasjonell og effektiv organisasjon, lav kontingent og gode forsikringsordninger for våre medlemmer.

Gå til nettside/Facebook →

Martin Finstad

martin.finstad@riksrevisjonen.no
97111703
Riksrevisjonens Tjenestemannslag v/ Martin Finstad Postboks 8130 Dep 0032 Oslo
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?