Slottspersonalets Forening

Gå til nettside/Facebook →

Leder: Elisabeth Berg Engelsrud

elisabeth.engelsrud@slottet.no
Det Kgl. Slott v/ Elisabeth B. Engelsrud, Henrik Ibsens gt. 1, 0010 Oslo
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?