STAFO Etatsforeningen

STAFO Etatsforeningen er en nystartet forening som organiserer personell innen deler av forsvarssektoren

Gå til nettside/Facebook →

Tor-Erik Labahå

etatsforeningen@gmail.com
482 72 170