STAFO Trafikant og kjøretøy - Statens vegvesen

STAFO TK - SVV organiserer ansatte i Statens vegvesen - særlig med fokus på Trafikant og kjøretøy området.

Kontaktinformasjon leder - se under:

Gå til nettside/Facebook →

Arild Nygaard

arild.nygaard@vegvesen.no
911 34 727
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?