STAFOs Pensjonistforening

Foreningen ble stiftet i 1996 og pr. 1. januar 2022 var vi 177 medlemmer.

Medlemmene er tilknyttet pensjonistforeningen enten som direkte medlemmer eller gjennom egen STAFO-organisasjon.

Vi driver egen kursvirksomhet og arrangerer møter med både faglig og sosialt innhold. 

Det er spesielt pensjonistenes rettigheter som står på dagsorden.

Vi har også sosiale sammenkomster som bl.a. kan innebære omvisninger/besøk på museer og andre interessante steder.

Gjennom medlemskapet i pensjonistforeningen beholder medlemmene YS’ medlemsfordeler bl.a. forsikringsordningene hos Gjensidige og bankfordelen hos Nordea Direct.

Gå til nettside/Facebook →

Kirsten marie Andersen

post@stafo.no
951 99 809
STAFOs Pensjonistforening v/Kirsten Marie Andersen, 3535 KRØDEREN
Hei, jeg heter Eva. Hva kan jeg hjelpe med?